Steeds meer voertuigen zijn af fabriek uitgerust met airco. In de zomer zorgt de airco voor koelte. In de winter voorkomt de airco beslagen ramen. Uit onderzoek blijkt dat een koele bestuurder zich beter kan concentreren en een hoger reactievermogen heeft, wat de veiligheid ten goede komt. Minder positief zijn de gevolgen voor het milieu. Zeker bij slecht onderhoud. Om de milieuschade te minimaliseren is goed onderhoud van de airco een vereiste. Goed onderhoud is niet alleen een milieuzaak maar voorkomt ook dure reparaties. Smidt Autotechniek heeft de deskundigheid in huis om verantwoord alle reparaties en onderhoud aan uw airco uit te voeren. De onderneming is STEK-erkend zoals vereist door het ministerie van VROM. Wist u dat de wetgever u verplicht om de service van uw airco door een STEK-erkende onderneming te laten verrichten! Dus voor onderhoud of reparatie neemt u contact op met Smidt Autotechniek.

Aanbevolen onderhoudsschema

Controle op goede werking na 1 jaar 30 euro excl. BTW
Installatie controle¹ elke 2 jaar 90 euro excl. BTW
Voor reparaties betaald u 37,50 euro per uur excl. de BTW.

 

¹De installatie controle bestaat uit het:
- leeghalen van het systeem
- recyclen van het koudemiddel
- afpersen van het systeem met stikstof
- vacumeren van het systeem
- vullen van het systeem met schoon koudemiddel
- toevoegen van fluor
- controleren op goede werking